تبلیغات
از همه چیز یه ذره - مطالب فروردین 1394

درباره سایت

بایگانی

نویسندگان

پیوندها

تصاویر برگزیده

آمار بازدید

  • بازدید کل:

  • بازدید امروز:

  • بازدید دیروز:

  • بازدید ماه قبل:

  • بازدید این ماه:

  • تعداد مطالب:

  • نویسندگان:

/*t

نیایش امام سجاد هنگام صبح و شب

دعا و زیارت

چه زیباست نیایش ان حضرت هنگام صبح و شب (دعای ششم صحیفه سجادیه)
من تصمیم دارم وقتی که از خواب بیدار می شوم و وقتی که به خواب می روم سعی کنم این نیایش را بخوانم
 

سپاس خداى را كه شب و روز را به نیروى خود بیافرید و میان آن در به قدرت خود امتیاز بر قرار كرد و براى هر یك از آن دو حدى محدود و مدتى ممدود قرار داد خدائى كه بنابر سنت مقدر خود براى بندگان در تأمین وسائل تغذیه و پرورش ایشان هر یك از شب و روز را جاى گزین آن دیگر مى‏سازد و هر یك از آن دو را بدون دیگرى مى‏برد و بر مى‏آورد و مى‏افزاید و مى‏كاهد براى تأمین روزى بندگان و نشو و نماى ایشان شب و روز را جاى گزین یكدیگر مى‏سازد پس شب را براى ایشان بیافریده تا در آن از حركات خسته كننده و فعالیتهاى آزار دهنده بیاسایند و آن را جامه‏اى ساخته كه از به هر آسودن و غنودنش بپوشند تا موجب رفع خستگى و تجدید نیرو و نشاطشان باشد و به آن وسیله به كام دل خود برسند و روز را براى ایشان بینائى بخش و روشنگر بیافریده تا در پرتو آن به تحصیل فضل و احسانش بكوشند و اسباب دست یافتن به روزیش را فراهم سازند و در طلب آنچه رسیدن به نعمت عاجل دنیاشان و درك سعادت آخرتشان در گرو آن است در عرصه زمین خدا روان گردند او به همه این تدبیرها كار ایشان را به سامان مى‏آورد و اعمالشان را مى‏آزماید، و چگونگى احوال ایشان را در اوقات طاعتش و در منازل واجباتش و موارد احكامش همى نگرد. تا آن را كه بد كرده‏اند به كیفر عمل خود برساند و آنان را كه كار نیك كرده‏اند پاداش نیك دهد.
خدایا پس سپاس ترا بر آنكه پرده تاریكى شب را به نور صبح شكافتى و ما را از روشنى روز بهره‏مند ساختى، و به منافع روزیها بینا فرمودى، و از پیش آمدهاى آفات نگاه داشتى. صبح كردیم و همه اشیاء یكسره صبح كردند در حالى كه همگى ملك توایم: از آسمان گرفته تا زمینش و هر چه در هر یك از آن دو پراكنده ساخته‏اى ساكن و جنبنده‏اش، ثابت و سیارش و آنچه در هوا برآمده، و آنچه در زیر خاك پنهان شده.
صبح كردیم در قبضه قدرت تو، در حالى كه پادشاهى و سلطه‏ات ما را فرا مى‏گیرد و مشیت ما را به هم مى‏پیوندد، و به فرمان تو در كارها تصرف مى‏نمائیم، و در محیط تدبیر تو در انقلاب و تحولیم از امور جز آنچه تو فرمان داده‏اى و از خیر جز آنچه تو بخشیده‏اى در اختیار ما نیست، و این، روزى نوین و تازه است و او بر ما گواهى آماده است، اگر نیكى كنیم ما را با سپاس به درود مى‏كند، و اگر بدى كنیم از ما. به نكوهش جدا مى‏شود.
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و حسن مصاحبت این روز را روزى ما ساز و از سوء مفارقتش به سبب ارتكاب نافرمانى یا اكتساب گناه كوچك یا بزرگى نگاه‏دار. و بهره ما را از نیكیها در آن سرشار كن، و ما را در این روز از بدیها به پیراى و از آغاز تا انجام آن را براى ما از ستایش و سپاس و مزد و اندوخته و فضل و احسان پر ساز.
خدایا زحمت ما رابه سبب خود داریمان از گناه بر فرشتگان كرام الكاتبین كم و آسان ساز، و نامه‏هاى اعمالمان را از حسناتمان پر كن و مإ؛**ّّ را نزد آن فرشتگان به كردارهاى بدمان رسوا مساز.
خدایا در هر ساعت از ساعات روز بهره‏اى از اعمال بندگانت و نصیبى از شكرت و گواه صدقى از فرشتگانت را براى ما مقرر دار.
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و ما را از پیش رو و پشت سر و از جهات راست و چپمان، و از همه جوانبمان نگاه‏دار: نگاه داشتنى كه از نافرمانى تو باز دارنده، و به پیرویت راهنما، و در راه محبتت به كار برده شده باشد.
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست، و ما را در این روزمان و این شبمان و در همه روزهامان موفق دار،براى كار بستن خیر، و دورى از شر، و شكر نعمتها، و پیروى سنتها، و اجتناب از بدعتها و امر به معروف، و نهى از منكر، و طرفدارى اسلام، و نكوهش باطل، و خوار ساختن آن، و یارى حق و گرامى داشتن آن، و ارشاد گمراه، و معاونت ناتوان، و فریادرسى مظلوم.
خداوندا بر محمد و آلش رحمت فرست، و این روز را مبارك‏ترین روزى قرار ده كه در یافته‏ایم، و كامل‏ترین رفیقى كه با او همراه شده‏ایم، و بهترین وقتى كه در آن بسر برده‏ایم. و ما را از خشنودترین كسانى از جمله خلق خود قرار ده، كه شب و روز برایشان گذشته است: شاكرترین ایشان در برابر نعمتهائى كه به او ارزانى داشته‏اى. و پایدارترین ایشان به شریعتهایت كه پدید آورده‏اى. و خود دارترین ایشان از نواهئى كه از آن بر حذر ساخته‏اى.
خدایا همانا كه من ترا گواه مى‏گیرم، و تو از گواه دیگر بى‏نیاز كننده ‏اى، و آسمان تو و زمین تو و آن فرشتگانت را كه در آن دو مسكن داده‏اى و سایر آفریدگانت را در این روز خود و این ساعت خود و این شب خود و این مكان خود گواه مى‏گیرم كه من شهادت مى‏دهم كه تو به حقیقت آن خدائى هستى كه معبودى جز تو نیست كه بپا دارنده انصاف و عادل در حكم و مهربان و بندگان، و مالك ملك و رحیم به خلقى. و شهادت مى‏دهم كه محمد بنده تو و فرستاده تو و برگزیده تو از خلق تو است. بار رسالت خود را به دوش او نهادى پس آن را ابلاغ كرد. و او را به پند دادن امتش فرمان دادى پس ایشان را پند داد.
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست بیش از آنچه بر كسى از خلق خود رحمت فرستاده‏اى، و از جانب ما كاملترین و بهترین پاداشى را كه به كسى از بندگانت یا یكى از پیغمبرانت از جانب امتش داده‏اى به او پاداش ده. زیرا كه توئى بسیار بخشنده نعمت بزرگ و آمرزنده گناه سترك. و تو از هر مهربانى مهربانترى. پس رحمت فرست بر محمد و آل او كه پاكیزگان و پاكان و نیكوكاران و سرآمد گزیدگانند.


متن عربی و فارسی دعا در قسمت ادامه مطلب
ادامه مطلب

این نیز بگذرد

ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﻢ،ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﮐﻔﺸﻬﺎﯼ ﮔﺮﺍﻧﻘﯿﻤﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩﮐﻪ ﺑﻪﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺖ.ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ"ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ ".ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ،ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﺧﻂ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﯿﺰﻡ ﻣﯿﻔﺮﻭﺧﺘﻢ ﺣﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪﺍﻡ.ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﭼﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ?ﮔﻔﺖ ﺁﻣﺪﻡ ﺗﺎ ﺑﺎﺯﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺍﯾﻦ ﻫﻢﻣﯿﮕﺬﺭﺩ… گر به دولت برسی مست نگردی مردی گر به ذلت برسی پست نگردی مردی اهل عالم همه بازیچه دست هوسند گر تو بازیچه این دست نگردی مردی

اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا

احادیث و روایات و حکایات

حقیقت شقاوت این است که آخرین عمل انسان گناه باشد و حقیقت سعادت این است که انسان در حال عبادت بمیرد .در حال خواندن نماز شب سکته کند ، در راه مشهد و کربلا بمیرد . "حاج جواد اطمینان " به در خانه کسی رفت تا قباله بگیرد تا برای جهاز دختر آن خانواده قالی و یخچال تهیه کند در همانجا سکته کرد ومرد. عمل آخر او کمک به بندگان خدا بود .. این را در نامه عمل اومی نویسند. پس همیشه بعد از نمازهایتان از خدا بخواهید که " خدایا ، عمل آخری مارا عمل خیر قرار بده ." زیرا اگر آخرین عمل شما خیر باشد ، خداوند به همان نگاه می کند و به اعمال قبلی نگاه نمی کند.بعضی ها هستند که وقتی به آنها نامه ای می نویسید فقط اول و آخر نامه را می خوانند ، خداوند هم همین طور، فقط به آخری نگاه می کند ، می بیند آخرین عمل خوب بوده ، می گوید : به بهشت برو لذا می گویند : این دعا را زیاد بخوانید :" اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا " اگر عربیِ این دعا را بلد نیستید ، بعد از هر نماز بگویید : " خدایا عاقبت ما را ختم به خیر کن ..." یعنی آخرین عمل مرا عبادت قرار بده ...

  (آیت الله مجتهدی تهرانی-ره)-نشریه موعظه خوبان

دانلود نرم افزار تقویم شمیم یار 94

سلام دو ستان

نوروز بر شما خوش

برای شما عزیزان تقویم 94 را تهیه کرده ام امیدوارم که امسال سالی توام با شادی ونشاط و موفقیت  داشته باشید


برای دانلود تقویم 94 شمیم یار بر روی این قسمت کلیک کنید . .

  ضمنا هزینه این نرم افزار 14 صلوات تقدیم به بانوی دو عالم حضرت فاطمه (س)می باشد .
انسان و مکر خداوند

صفوان جمال گوید: من (هنگام نماز) خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم كه پیش از تكبیرة الاحرام روبروى قبله ایستاد و گفت:
 «اللهم لا تؤیسنى من روحك و لا تقنطنى من رحمتك و لا تؤمنى مكرك فإنه لا یأمن مكر اللَّه الا القوم الخاسرون»
 (یعنى بار خدایا مرا از رحمت خود محروم مساز و از مهر خود ناامیدم مكن، و از مكر و كیفر خود آسوده خاطرم منما زیرا از مكر خدا آسوده خاطر نشوند جز مردمان زیان كار) گوید: من عرضكردم: قربانت من این دعا را از هیچ كس پیش از شما نشنیدم:
فرمود: همانا از بزرگترین گناهان كبیره در نزد خداوند ناامیدى از رحمت خدا و آسوده خاطر بودن از كیفر و مكر خدا است.
شرح‏
- مجلسى (ره) گوید: مكر خدا همانند استدراج است كه دلش آسوده گردد و از مجازات خداوند در معصیتش نترسد، و معتقد باشد كه گناهش آمرزیده است، زیرا این اعتقاد دروغ پنداشتن وعیدهاى خدا است، و این خوش‏گمانى بخدا نیست، زیرا خوش‏گمانى آنست كه عمل كند و آمرزش خواهد و گمان داشته باشد كه عملش مقبول درگاه است و پیش از این گفته شد.
كلینى، محمد بن یعقوب، أصول الكافی / ترجمه مصطفوى - تهران، چاپ: اول، 1369 ش.


 (9) 68. اگر دیدید بنده ‏اى از گناهان مردم پى‏جوئى مى‏كند و از گناه خود غافل است، بدانید دچار مكر (خدا) شده.تحف العقول / ترجمه جنتى / متن / 583 / سخنان كوتاه آن حضرت در این زمینه‏ها: پند، حكمت، زهد و... .....  ص : 573