تبلیغات
از همه چیز یه ذره - مطالب اعمال ماه ها

اعمال شب عید فطر

سلام دوستان عیدتان مبارک. 
امشب شب عید فطر است شب اوّل ماه شوال 
از شب هاى بسیار مبارك است و در فضیلت و اهمّیّت آن، همین بس كه در بعضى از روایات آمده است، اهمّیّت آن كمتر از شب قدر نیست، و در روایات توصیه به عبادت و احیاى این شب شده است.(1)
براى این شب چند عمل ذكر شده است:
اوّل: غسل است به هنگامى كه آفتاب غروب كند.(2)
دوم: این شب را به نماز و دعا و استغفار زنده نگه دارد و در مسجد بیتوته كند، یعنى شب را در آن جا سپرى نماید و به عبادت مشغول باشد، همانگونه كه امام على بن الحسین(علیهما السلام) چنین مى كرد.(3)
سوم: امام صادق(علیه السلام) فرمود: پس از نماز مغرب و نماز عشا و نماز صبح و نماز عید، این ذكرها را بگوید
: 
اَللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ، لا اِلـهَ اِلاَّ اللهُ، وَ اللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ، و للهِِ الْحَمْدُ، اَللهُ
خدا بزرگتر است... نیست معبودى جز خدا و خدا بزرگتر است... و ستایش خاص خداست خدا
اَكْبَـرُ عَلى ما هَـدانـا، وَ لَهُ الشُّكْرُ عَلى ما أَوْلانا.(4)
بزرگتر است بر آنچه ما را راهنمائى فرمود وبراى اوست سپاس بر آنچه به ما بخشود.
چهارم: طبق روایتى از امام صادق(علیه السلام) پس از خواندن نماز مغرب و نافله آن، دست ها را به سوى آسمان بلند كند و بگوید:
یا ذَا الْمَنِّ وَالطَّوْلِ، یا ذَا الْجُودِ، یا مُصْطَفِىَ مُحَمَّد وَناصِرَهُ، صَلِّ عَلى
اى صاحب نعمت و فضل اى صاحب جود و بخشش اى برگزیننده محمّد و یاور او درود فرست بر
مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاغْفِرْ لى كُلَّ ذَنْب اَحْصَیْتَهُ، وَهُوَ عِنْدَكَ فى كِتاب مُبین.
محمّد و آل محمّد و بیامرز از من هر گناهى را كه شماره كرده اى و در كتابى روشن در پیش تو ثبت است.
آنگاه به سجده برود و صد مرتبه بگوید: أتُوبُ إلَى اللّهِ. سپس هر حاجتى كه دارد از خداوند طلب كند كه ان شاء اللّه برآورده خواهد شد.(5)
پنجم: زیارت امام حسین(علیه السلام) در این شب فضیلت بسیار دارد (زیارت مخصوصه آن حضرت در شب عید فطر،
ششم: این ذكر را كه در شب جمعه نیز گفتنش مستحب است، ده بار بگوید:
یا دائِمَ الْفَضْلِ عَلَى الْبَرِیَّةِ، یا باسِطَ الْیَدَیْنِ بِالْعَطِیَّةِ، یا صاحِبَ
اى كسى كه فضل و بخششت بر خلق دائمى است و اى آن كه دو دست احسانت به عطابخشى باز است اى دارنده
الْمَواهِبِ السَّنیَّةِ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِهِ خَیْرِ الْوَرى سَجِیَّةً، وَ اغْفِرْ لَنا
بخششهاى ارجمند درود فرست بر محمّد و آلش كه بهترین مردمند در سرشت و نهاد، و بیامرز ما را
یا ذَالْعُلى فی هذِهِ الْعَشِیَّةِ.(6)
اى خداى بلندمرتبه در این شب.
هفتم : دو ركعت نماز معروف شب عید را بخواند; در ركعت اوّل بعد از سوره حمد، هزار مرتبه سوره قل هو اللّه و در ركعت دوم، پس از سوره حمد، یك مرتبه سوره قل هو اللّه را بخواند پس از سلام سر به سجده بگذارد و صد مرتبه بگوید: أَتُوبُ إِلَى اللّهِ. آنگاه بگوید:
یا ذَا الْمَنِّ وَالْجُودِ، یا ذَا الْمَنِّ وَالطَّوْلِ، یا مُصْطَفِىَ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ
اى صاحب منّت و جود اى صاحب نعمت و بخشش اى برگزیننده محمّد صلى الله علیه
وَآلِهِ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِهِ، وَ افْعَلْ بى كَذا وَ كَذا.
و آله درود فرست بر محمّد و آلش و بكن درباره من چنین و چنان.
بجاى افعل بى كذا و كذا حاجات خود را ذكر كند.
در روایت است كه امیر مؤمنان(علیه السلام) این نماز را به همین كیفیّت كه ذكر شد، انجام مى داد وسر از سجده برمى داشت و مى فرمود: «به حقّ آن خدایى كه جانم به دست اوست، هر كس این نماز را بجا آورد، هر حاجتى كه از خداوند طلب كند، به وى عنایت خواهد شد و گناهان زیادى را از او بیامرزد».(7)
در روایت دیگرى از امیرمؤمنان(علیه السلام) به جاى خواندن هزار مرتبه سوره قل هو اللّه، صد مرتبه آمده است; ولى در این روایت آمده است كه این نماز را باید بعد از نماز مغرب و نافله آن بجا آورد.(8) (هر دو نماز خوب است).
مرحوم «شیخ طوسى» و «سیّد بن طاووس»، این دعاى نورانى را بعد از خواندن این نماز نقل كرده اند:
یا اَللهُ یا اَللهُ یا اَللهُ، یا رَحْمنُ یا اَللهُ، یا رَحیمُ یا اَللهُ، یا مَلِكُ یا اَللهُ، یا
اى خدا اى خدا اى خدا اى بخشاینده اى خدا اى مهربان اى خدا اى پادشاه اى خدا اى
قُدُّوسُ یا اَللهُ، یا سَلامُ یا اَللهُ، یا مُؤْمِنُ یا اَللهُ، یا مُهَیْمِنُ یا اَللهُ، یا عَزیزُ یا
منزه از هر عیب اى خدا اى سلامت بخش اى خدا اى ایمنى بخش اى خدا اى مراقب اى خدا اى نیرومند اى
اَللهُ، یا جَبّارُ یا اَللهُ، یا مُتَكَبِّرُ یا اَللهُ، یا خالِقُ یا اَللهُ، یا بارِئُ یا اَللهُ، یا
خدا اى مقتدر اى خدا اى عظیم الشأن اى خدا اى آفریننده اى خدا اى موجد اى خدا اى
مُصَوِّرُ یا اَللهُ، یا عالِمُ یا اَللهُ، یا عَظیمُ یا اَللهُ، یا عَلیمُ یا اَللهُ، یا كَریمُ یا اَللهُ،
صورت بخش اى خدا اى دانا اى خدا اى بزرگ اى خدا اى آگاه اى خدا اى بزرگوار اى خدا
یا حَلیمُ یا اَللهُ، یا حَكیمُ یا اَللهُ، یا سَمیعُ یا اَللهُ، یا بَصیرُ یا اَللهُ، یا قَریبُ یا
اى بردبار اى خدا اى فرزانه اى خدا اى شنوا اى خدا اى بینا اى خدا اى نزدیك اى
اَللهُ، یا مُجیبُ یا اَللهُ، یا جَوادُ یا اَللهُ، یا ماجِدُ یا اَللهُ، یا مَلِىُّ یا اَللهُ، یا
خدا اى اجابت كننده اى خدا اى بخشنده اى خدا اى با شوكت اى خدا اى توانگر مقتدر اى خدا اى
وَفِىُّ یا اَللهُ،یا مَوْلى یا اَللهُ،یا قاضى یا اَللهُ، یا سَریعُ یا اَللهُ، یا شَدیدُ یا اَللهُ،
وفادار اى خدا اى سرور اى خدا اى داور اى خدا اى سریع اى خدا اى سخت گیر اى خدا
یا رَؤُوفُ یا اَللهُ، یا رَقیبُ یا اَللهُ،یا مَجیدُ یا اَللهُ،یا حَفیظُ یا اَللهُ، یا مُحیطُ
اى مهربان اى خدا اى نگهبان اى خدا اى شوكتمند اى خدا اى نگهبان اى خدا اى احاطه كننده
یا اَللهُ، یا سَیِّدَ السّادَةِ یا اَللهُ، یا اَوَّلُ یا اَللهُ،یا اخِرُ یا اَللهُ،یا ظاهِرُ یا اَللهُ،یا
اى خدا اى بزرگ بزرگان اى خدا اى آغاز اى خدا اى انجام اى خدا اى پیدا اى خدا اى
باطِنُ یا اَللهُ،یا فاخِرُ یا اَللهُ، یا قاهِرُ یا اَللهُ، یا رَبّاهُ یا اَللهُ،یا رَبّاهُ یا اَللهُ،یا
ناپیدا اى خدا اى با فخر اى خدا اى چیره اى خدا اى پروردگار من اى خدا اى
رَبّاهُ یا اَللهُ، یا وَدُودُ یا اَللهُ، یا نُورُ یا اَللهُ، یا رافِعُ یا اَللهُ، یا مانِعُ یااَللهُ، یا
پروردگار من اى خدا اى پروردگار من اى خدا اى دوستدار اى خدا اى نور اى خدا اى رفعت ده اى خدا اى بازدارنده اى خدا اى
دافِعُ یا اَللهُ، یا فاتِحُ یااَللهُ، یا نَفّاعُ یا اَللهُ، یا جَلیلُ یا اَللهُ، یا جَمیلُ یا اَللهُ،
جلوگیرنده اى خدا اى گشاینده اى خدا اى بسیار نفع رسان اى خدا اى با جلالت اى خدا اى زیبا اى خدا
یا شَهیدُ یا اَللهُ، یا شاهِدُ یا اَللهُ، یا مُغیثُ یا اَللهُ، یا حَبیبُ یا اَللهُ، یا فاطِرُ یا
اى گواه اى خدا اى شاهد اى خدا اى فریادرس اى خدا اى دوست اى خدا اى خالق اى
اَللهُ، یا مُطَهِّرُ یا اَللهُ، یا مَلِكُ یا اَللهُ، یا مُقْتَدِرُ یا اَللهُ، یا قابِضُ یا اَللهُ، یا
خدا اى پاك كننده اى خدا اى پادشاه اى خدا اى نیرومند اى خدا اى گیرنده اى خدا اى
باسِطُ یا اَللهُ، یا مُحْیى یا اَللهُ، یا مُمیتُ یا اَللهُ، یا باعِثُ یا اَللهُ، یا وارِثُ یا
گسترنده اى خدا اى زنده كننده اى خدا اى میراننده اى خدا اى برانگیزنده اى خدا اى ارث برنده اى
اَللهُ، یا مُعْطى یا اَللهُ، یا مُفْضِلُ یا اَللهُ، یا مُنْعِمُ یا اَللهُ، یا حَقُّ یا اَللهُ، یا مُبینُ
خدا اى عطا كننده اى خدا اى فزون بخش اى خدا اى نعمت بخش اى خدا اى برحق اى خدا اى آشكار كننده
یا اَللهُ، یا طَیِّبُ یا اَللهُ، یا مُحْسِنُ یا اَللهُ، یا مُجْمِلُ یا اَللهُ،یا مُبْدِئُ یا اَللهُ،یا
اى خدا اى پاكیزه اى خدا اى نیكوكننده اى خدا اى زیبا پرور اى خدا اى آغازنده اى خدا
مُعیدُ یا اَللهُ،یا بارِئُ یا اَللهُ،یا بَدیعُ یا اَللهُ، یا هادى یا اَللهُ، یا كافى یا اَللهُ،یا
اى بازگرداننده اى خدا اى پدیدآرنده اى خدا اى نوآفرین اى خدا اى راهنما اى خدا اى كفایت كننده اى خدا اى
شافى یا اَللهُ، یا عَلِىُّ یا اَللهُ، یا عَظیمُ یا اَللهُ، یا حَنّانُ یا اَللهُ، یا مَنّانُ یا اَللهُ،
شفابخش اى خدا اى والا مرتبه اى خدا اى بزرگ اى خدا اى بسیار مهربان اى خدا اى بسیار بخشنده اى خدا
یا ذَاالْطَّوْلِ یا اَللهُ،یا مُتَعالى یا اَللهُ، یا عَدْلُ یا اَللهُ، یا ذَا الْمَعارِجِ یا اَللهُ، یا
اى صاحب نعمت اى خدا اى برتر اى خدا اى دادگر اى خدا اى داراى مراتب بلند اى خدا اى
صِدْقُ یااَللهُ، یا دَیّانُ یا اَللهُ، یا باقى یا اَللهُ، یا واقى یا اَللهُ، یا ذَا الْجَلالِ یا
راستى محض اى خدا اى جزاده اى خدا اى باقى اى خدا اى نگهدارنده اى خدا اى صاحب جلالت اى
اَللهُ، یا ذَا الاِْكْرامِ یا اَللهُ، یا مَحْمُودُ یا اَللهُ، یا مَعْبُودُ یا اَللهُ، یا صانِعُ یا اَللهُ،
خدا اى صاحب بزرگوارى اى خدا اى پسندیده اى خدا اى معبود اى خدا اى سازنده اى خدا
یا مُعینُ یا اَللهُ، یا مُكَوِّنُ یا اَللهُ، یا فَعّالُ یا اَللهُ، یا لَطیفُ یا اَللهُ، یا جَلیلُ یا
اى یاور اى خدا اى بوجود آرنده اى خدا اى كننده هر كار اى خدا اى با لطف اى
اَللهُ، یا غَفُورُ یااَللهُ، یا شَكُورُ یااَللهُ، یا نُورُ یا اَللهُ، یا قَدیرُ یااَللهُ، یا رَبّاهُ یا
خدا اى آمرزنده اى خدا اى سپاس دارنده اى خدا اى نور اى خدا اى توانا اى خدا اى پروردگار اى خدا
اَللهُ، یا رَبّاهُ یا اَللهُ، یا رَبّاهُ یا اَللهُ، یا رَبّاهُ یا اَللهُ، یا رَبّاهُ یا اَللهُ، یا رَبّاهُ یا
اى پروردگار اى خدا، اى پروردگار اى خدا، اى پروردگار اى خدا، اى پروردگار اى
اَللهُ، یا رَبّاهُ یا اَللهُ،یا رَبّاهُ یا اَللهُ، یا رَبّاهُ یا اَللهُ، یا رَبّاهُ یا اَللهُ، اَسْئَلُكَ اَنْ
خدا، اى پروردگار اى خدا، اى پروردگار اى خدا، اى پروردگار اى خدا، اى پروردگار اى خدا از تو خواهم كه
تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد، وَتَمُنَّ عَلَىَّ بِرِضاكَ، وَتَعْفُوَ عَنّى
درود فرستى بر محمّد و آل محمّد و به خشنودى خود بر من منّت گذارى و به
بِـحِلْمِكَ، وَتُـوَسِّعَ عَلَىَّ مِـنْ رِزْقِكَ الْحَلالِ الطَّیِّبِ، وَمِنْ حَیْثُ
بردباریت از من بگذرى و فراخ گردانى بر من از روزى حلال و پاكیزه ات و از جایى كه
اَحْتَسِبُ وَمِنْ حَیْثُ لا اَحْتَسِبُ، فَاِنّى عَبْدُكَ لَیْسَ لى اَحَدٌ سِواكَ، وَلا
گمان دارم و از جایى كه گمان ندارم زیرا من بنده توام و كسى را جز تو ندارم و نه
اَحَدٌ اَسْئَلُهُ غَیْرُكَ، یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ، ما شآءَ اللهُ لا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ
هیچ كس است كه از او درخواست كنم جز تو اى مهربانترین مهربانان، آنچه خدا خواهد نیرویى نیست جز به خداى
الْعَظیمِ
والاى بزرگ
سپس به سجده مى روى و مى گویى:
یااَللهُ یااَللهُ،یا رَبِّ یا اَللهُ، یا رَبِّ یا
اى خدا اى خدا اى پروردگار من اى خدا، اى پروردگار من، اى
اَللهُ، یا رَبِّ یا اَللهُ، یا اَللهُ یا اَللهُ، یا رَبِّ یا رَبِّ یا رَبِّ، یا مُنْزِلَ الْبَرَكاتِ،
خدا، اى پروردگار من اى خدا، اى خدا، اى خدا، اى پروردگار من، اى پروردگار من، اى پروردگار من اى فرستنده بركات
بِكَ تُنْزَلُ كُلُّ حاجَة، اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اسْم فى مَخْزُونِ الْغَیْبِ عِنْدَكَ،
هر حاجتى بدست تو فرود آید از تو خواهم به هر نامى كه در خزینه غیب تو محفوظ است
وَالاَْسْمآءِ الْمَشْهُوراتِ عِنْدَكَ، اَلْمَكْتُوبَةِ عَلى سُرادِقِ عَرْشِكَ، اَنْ
و نامهایى كه پیش تو آشكار است آنها كه بر سراپرده هاى عرشت نوشته شده كه
تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد، وَاَنْ تَقْبَلَ مِنّى شَهْرَ رَمَضانَ، وَتَكْتُبَنى
درود فرستى بر محمّد و آل محمّد و از من بپذیرى ماه رمضان را و نامم را
مِنَ الْوافِدینَ اِلى بَیْتِكَ الْحَرامِ، وَتَصْفَحَ لى عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظامِ،
در زمره رفتگان بسوى خانه محترمت (كعبه) بنویسى و از گناهان بزرگم چشم پوشى كنى
وَتَسْتَخْرِجَ یا رَبِّ كُنُـوزَكَ یا رَحْمـنُ.(9)
و گنجهاى خود را برایم بیرون آورى اى خداى بخشاینده.
هشتم: چهارده ركعت نماز بخواند (هر دو ركعت به یك سلام) و در هر ركعتى، سوره حمد و آیة الكرسى و سه مرتبه سوره قل هو الله را بخواند. در روایت است هر كس چنین كند، خداوند در برابر هر ركعتى ثوابهاى بسیار زیادى به او مى دهد.(10)
نهم: مرحوم «شیخ طوسى» در «مصباح المتهجّد» فرموده است: در پایان شب نیز غسل كن و تا طلوع صبح در مصلاّیت (محل خواندن نماز) بنشین (و ذكر خدا بگو).(11) 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 مرداد 1393    | توسط: jalal    | طبقه بندی: اعمال ماه ها،     |
نظرات() 

اعمال شب قدر

امشب شب قدر است و اعمال مختلفی برای شب قدر ذکر شده از جمله دعا کردن و نماز خواندن و قران خواندن .
از جمله دعاهایی که معمولا در این شب می خوانند دعای ابو حمزه ثمالی و دعای جوشن کبیر است

برای دانلود صوت دعای ابو حمزه ثمالی به فرمت mp3 با صدای سماواتی که خیلی زیبا است میوانید اینجا کلیک کنید.
برای دانلود دعای جوش کبیر به فرمت فلش (متن همراه با صوت) سری به این سایت بزنید برای فایل به فرمت mp3 (فرمت صوتی)سری به این سایت بزنید

از جمله نماز هایی که در این شب و همه شب ها می خوانند نماز شب است .به کیفیتی که در لینک زیر موجود است برای رفتن به وبلاگ مورد نظر اینجا کلیک کنید 

از جمله سوره هایی که در این شب می خوانند : روم , دخان و سوره عنکبوت است

نوشته شده در تاریخ جمعه 27 تیر 1393    | توسط: jalal    | طبقه بندی: اعمال ماه ها،     |
نظرات() 

اعمال ماه رمضان

 بهترین اعمال در شبها و روزهاى ماه مبارک رمضان تلاوت قرآن است; زیرا قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده است و در حدیث آمده است که: هر چیزى را بهارى است و بهار قرآن ماه رمضان است و در ماههاى دیگر، هر ماهى یک بار ختم قرآن سنّت است و اقلّ آن هر شش روز است; ولى در ماه رمضان، هر سه روز یک ختم قرآن سنّت است و اگر بتواند روزى یک قرآن ختم کند، خوب است.
شکّى نیست کسانى که با مفاهیم و محتواى قرآن آشنایى ندارند سزاوار است در محتواى آیات دقت بیشترى کنند و در مکتب قرآن درس فرا گیرند، هر چند مقدار کمترى بخوانند همان گونه که تشکیل جلسات تفسیر براى فهم هدایت هاى قرآن در این باره بسیار مناسب است.
«علاّمه مجلسى» مى فرماید: اگر ثواب هر ختم قرآنى به روح مقدّس پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام) و یا یکى از ائمه هدى(علیهم السلام) (و یا به محضر حضرت ولى عصر(علیه السلام)) هدیه شود ثوابش بیشتر مى شود و از روایتى برمى آید که پاداش چنین کسى آن است که در روز قیامت در سایه آن بزرگواران باشد.
باید دعا و ذکر صلوات و استغفار از گناهان در این ماه بسیار نمود. و کلمه طیّبه لا إلهَ اِلاَّ الله را فراوان گفت در روایتى مى خوانیم: وقتى ماه مبارک رمضان داخل مى شد امام زین العابدین(علیه السلام) جز به دعا و تسبیح و استغفار و تکبیر، سخن نمى گفت.
همچنین باید به عبادت و نافله هاى شب و روز در این ماه اهمّیّت فراوان داد، مخصوصاً کسانى که در غیر این ماه موفّق به انجام نافله ها (مخصوصاً نافله شب) نیستند.

«شیخ کفعمى» در «مصباح» و «بلدالامین» از حضرت رسول(صلى الله علیه وآله) نقل کرده اند که آن حضرت فرمود: هر کس این دعا را در ماه رمضان بعد از هر نماز واجب بخواند، خداى متعال گناهان او را بیامرزد:

اَللّهُمَّ اَدْخِلْ عَلى اَهْلِ الْقُبُورِ السُّرُورَ، اَللّهُمَّ اَغْنِ کُلَّ فَقیر، اَللّـهُمَّ اَشْبِـعْ
خدایا بفرست بر خفتگان در گور نشاط و سرور خدایا دارا کن هر ندارى را خدایا سیر کن
کُلَّ جائِـع، اَللّـهُمَّ اکْسُ کُلَّ عُرْیان، اَللّـهُمَّ اقْضِ دَیْنَ کُلِّ مَدین، اَللّـهُمَّ
هر گرسنه اى را خدایا بپوشان هر برهنه را خدایا ادا کن قرض هر قرضدارى را خدایا
فَرِّجْ عَنْ کُلِّ مَکْرُوب، اَللّـهُمَّ رُدَّ کُلَّ غَریب، اَللّـهُمَّ فُکَّ کُلَّ اَسیر،
بگشا اندوه هر غمزده را خدایا به وطن بازگردان هر دور از وطنى را خدایا آزاد کن هر اسیرى را
اَللّـهُمَّ اَصْلِحْ کُلَّ فاسِد مِنْ اُمُورِ الْمُسْلِمینَ، اَللّـهُمَّ اشْفِ کُلَّ مَریض،
خدایا اصلاح کن هر فسادى را از کار مسلمین خدایا درمان کن هر بیمارى را
اَللّـهُمَّ سُدَّ فَقْرَنا بِغِناکَ، اَللّـهُمَّ غَیِّرْ سُوءَ حالِنا بِحُسْنِ حالِکَ، اَللّـهُمَّ
خدایا ببند رخنه فقر ما را به وسیله دارایى خود خدایا بدى حال ما را بخوبى حال خودت مبدل کن خدایا
اقْضِ عَنَّا الدَّیْنَ، وَاَغْنِنا مِنَ الْفَقْرِ، اِنَّکَ عَلى کُلِّ شَىْء قَدیرٌ
ادا کن از ما قرض و بدهیمان را و بى نیازمان کن از ندارى که راستى تو بر هر چیز توانایى.


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 9 تیر 1393    | توسط: jalal    | طبقه بندی: اعمال ماه ها،     |
نظرات() 

اعمال سحر ماه رمضان

همانطور که می دانیم  روزه یک عمل واجب است برای مسلمانان درماه رمضان  است و

روزه در هوای گرم جهاد است

 رسول خدا(ص) روزه در گرما را جهاد می دانند "الصوم فی الحر جهاد" و امام صادق(ع) آن را برترین جهاد معرفی می کند "أَفْضَلُ الْجِهَادِ الصوْمُ فِى الْحَر".

و سحر های این ماه هم پر برکت است. اینک چند عمل برای سحر را با هم مرور می کنیم.

خوردن سحرى; که در روایتى از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) آمده است که خوردن سحرى را ترک نکنید; هرچند یک عدد خرما باشد.
در روایت دیگرى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) فرمود: فرشتگان براى کسانى که در سحرها، طلب آمرزش مى کنند و سحرى مى خورند، استغفار مى کنند

 خواندن سوره «إنّا أنزلناه» به هنگام خوردن سحرى; در روایتى از امام صادق(علیه السلام) آمده است که هر مؤمنى، در وقت افطار و خوردن سحرى، این سوره را بخواند، در میان این دو وقت ثواب شهیدان را دارد.(

 خواندن دعای سحر :

این دعا که داراى مضامین ارزشمند و بیانگر عظمت اوصاف الهى است، انسان را در مسیر کمال معنوى و سیر و سلوک الى اللّه بسیار کمک مى کند و توجّه به معانى آن، معارف توحیدى ناب و خالص را به ما مى آموزد.
درباره این دعاى باعظمت، از امام رضا(علیه السلام) نقل شده که فرمود: این دعا را امام باقر(علیه السلام) در سحرهاى ماه مبارک رمضان مى خواند و مى فرمود: اسم اعظم الهى در آن است و در سرعت اجابت دعا بسیار مؤثّر است

دعاى ابوحمزه ثمالى که در سحرگاهان ماه رمضان خوانده مى شود، از مضامین و محتواى بسیار بلندى برخوردار است که اگر کسى اندکى آمادگى روحى داشته باشد و با توجّه، این دعا را بخواند، به یقین در عمق وجودش نورانیّت خاصّى وارد مى شود و در دل و جانش انقلابى ایجاد مى کند.
دعاى ابوحمزه ثمالى علاوه بر آن که یک دوره درس خداشناسى را در بر دارد، راه و رسم بندگى و طریق انابه و توبه و بازگشت به پروردگار را به ما مى آموزد.
ابوحمزه ثمالى مى گوید: امام زین العابدین(علیه السلام) در طول شب هاى ماه رمضان بیشتر شب را به نماز مى ایستاد و چون هنگام سحر فرا مى رسید، این دعا را مى خواند

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 9 تیر 1393    | توسط: jalal    | طبقه بندی: اعمال ماه ها،     |
نظرات() 

روز های پایانی ماه شعبان

اباصلت هروى مى گوید: جمعه آخر ماه شعبان خدمت امام رضا(علیه السلام) رسیدم. حضرت فرمود: اى اباصلت! اكثر ماه شعبان رفت و امروز جمعه آخر ماه است، پس تقصیرها و كوتاهى هاى گذشته را در بقیّه این ماه جبران كن، و به آنچه براى تو سودمند است روى آور; بسیار دعا كن و استغفار نما و قرآن را بسیار تلاوت كن و از گناهان خود توبه نما، تا وقتى كه ماه رمضان داخل مى شود، خود را براى خدا خالص ساخته باشى و هر دَیْن و امانتى بر عهده دارى، ادا كن و كینه هر كس كه در دل دارى بیرون نما و گناهانى را كه انجام مى دادى ترك كن و از خدا بترس و در امور پنهان و آشكار خود بر خدا توكّل نما، كه هر كس بر خدا توكّل كند، خداوند امور او را كفایت مى نماید، و در بقیه این ماه این دعا را بسیار بخوان:

اَللّـهُمَّ اِنْ لَمْ تَكُنْ غَفَرْتَ لَنا فیما مَضى مِنْ شَعْبانَ، فَاغْفِرْ لَنا فیما بَقِىَ مِنْهُ.
خدایا اگر در آن قسمت از ماه شعبان كه گذشته ما را نیامرزیده اى در آن قسمت كه از این ماه مانده بیامرزمان


امام(علیه السلام) در ادامه فرمود: خداوند به احترام و عظمت ماه مبارك رمضان، بنده هاى بسیارى را در ماه شعبان از آتش جهنّم آزاد مى گرداند

نوشته شده در تاریخ جمعه 6 تیر 1393    | توسط: jalal    | طبقه بندی: اعمال ماه ها،     |
نظرات() 

با فضیلت ترین شب بعد از شب قدر

این شب، شب بسیار مباركى است; از امام صادق(علیه السلام) روایت شده است كه از امام محمّد باقر(علیه السلام) از فضیلت شب نیمه شعبان سؤال شد، فرمود: آن شب، بعد از شب قدر بافضیلت ترین شب هاى سال است. در این شب، خداوند به بندگانش فضل خود را عطا مى فرماید و به كرم خویش، آنان را مى آمرزد;در این شب، براى تقرّب به خداوند سعى و كوشش نمایید! زیرا این شب، شبى است كه خداوند به ذات مقدّس خود قسم یاد كرده است كه نیازمندى را دست خالى برنگرداند، مادامى كه معصیت و گناهى را نخواهد و شبى است كه خداى متعال آن را براى ما اهل البیت(علیهم السلام) قرار داد، آن گونه كه شب قدر را براى پیامبر ما قرار داد. پس در دعا و ثناى الهى در این شب كوشش كنید

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 22 خرداد 1393    | توسط: jalal    | طبقه بندی: اعمال ماه ها،     |
نظرات() 

روز سوم ماه شعبان روز تولد نور

این روز بنا بر نقل شیخ طوسى در «مصباح»، روز ولادت با سعادت حسین بن على(علیهما السلام) است. از «قاسم بن علاء همدانى» وكیل امام حسن عسكرى(علیه السلام) نامه اى رسید كه در آن آمده بود: مولاى ما امام حسین(علیه السلام) در روز پنجشنبه، سوم شعبان متولّد شد; لذا آن روز را روزه بگیر و این دعا را بخوان:  
اَللّـهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِحَقِّ الْمَوْلُودِ فى هذَا الْیَوْمِ، اَلْمَوْعُودِ بِشَهادَتِهِ قَبْلَ
خدایا از تو خواهم به حق مولود در این روز آن مولودى كه به او وعده شهادت داده شده بودپیش از
اْستِهْلالِهِ وَ وِلادَتِهِ، بَكَتْهُ السَّمآءُ وَ مَنْ فیها، وَ الاَْرْضُ وَ مَنْ عَلَیْها، وَ لَمّا
این كه بانگش در این دنیا بلند شود و به دنیا آید آسمانها و هر كه در آنها است و زمین و هركه بَر آن است
یَطَأْ لابَتَیْها، قَتیلِ الْعَبْرَةِ، وَ سَیِّدِ الاُْسْرَةِ، اَلْمَمْدُودِ بِالنُّصْرَةِ یَوْمَ الْكَرَّةِ،
برایش گریستند پیش از آن كه قدم در این جهان گذارد كشته اشك و آه و آقاى طایفه بشر آن كس كه در روز رجعت به یارى مدد شده
اَلْمُعَوَّضِ مِنْ قَتْلِهِ اَنَّ الاَْئِمَّةَ مِنْ نَسْلِهِ، وَ الشِّفآءَ فى تُرْبَتِهِ، و الْفَوْزَ مَعَهُ
و آن كه پاداش كشته شدنش این بود كه امامان از نسل اویند و درمان درتربت او است و پیروزى در زمان
فى اَوْبَتِهِ، والاَْوصِیآءَ مِنْ عِتْرَتِهِ، بَعْدَ قآئِمِهِمْ وَ غَیْبَتِهِ، حَتّى یُدْرِكُوا
رجعت با او و اوصیا از عترت اوست پس از حضرت قائم و پس از دوران غیبتش تا این كه انتقام گیرند
الاَْوْتارَ، وَ یَثْأَرُوا الثّارَ، وَیُرْضُوا الْجَبّارَ، وَیَكُونُوا خَیْرَ اَنْصار، صَلَّى اللهُ
و خونها را باز گیرند و خداى جبار را خشنود سازند و بهترین یاران دین خدا باشند درود خدا بر
عَلَیْهِمْ، مَعَ اخْتِلافِ اللَّیلِ وَالنَّهارِ، اَللّـهُمَّ فَبِحَقِّهِمْ اِلَیْكَ اَتَوَسَّلُ، وَاَسْئَلُ
ایشان در هر زمان كه رفت و آمد دارد شب و روزخدایا پس به حق ایشان به سوى تو دست نیاز دراز كنم و از تو خواهم
سُؤالَ مُقْتَرِف مُعْتَرِف، مُسیئ اِلى نَفْسِهِ مِمّا فَرَّطَ فى یَوْمِهِ وَاَمْسِهِ،
خواستن شخص گنه كار اعتراف كننده بدكردار به نفس خویش از كوتاهیهایى كه در امروز و دیروزش كرده
یَسْئَلُكَ الْعِصْمَةَ اِلى مَحَلِّ رَمْسِهِ، اَللّـهُمَّ فَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ عِتْرَتِهِ،
و اكنون از تو پناه خواهد تا هنگام رفتن در گور خدایا پس درود فرست بر محمّد و عترتش
وَاحْشُرْنا فى زُمْرَتِهِ، وَ بَوِّئْنا مَعَهُ دارَ الْكَرامَةِ، وَ مَحَلَّ الاِْقامَةِ، اَللّـهُمَّ
و ما را در زمره او محشور گردان و جاى ده ما را با او در خانه كرامت (بهشت) و جایگاه ماندن همیشگى خدایا
وَكَما اَكْرَمْتَنا بِمَعْرِفَتِهِ فَاَكْرِمْنا بِزُلْفَتِهِ،وَارْزُقْنا مُرافَقَتَهُ وَسابِقَتَهُ،وَاجْعَلْنا
چنانچه ما را به شناختنش گرامى داشتى هم چنان ما را به نزدیك شدن با او گرامى دار و رفاقت و سابقه داشتن با او را روزى ما گردان و بگردان ما را
مِمَّنْ یُسَلِّمُ لاَِمْرِهِ، وَیُكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَیْهِ عِنْدَ ذِكْرِهِ، وَعَلى جَمیعِ اَوْصِیآئِهِ
از كسانى كه تسلیم دستور اویند و هنگام بردن نامش بسیار بر او درود فرستند و بر همه اوصیا
وَاَهْلِ اَصْفِیآئِهِ، اَلْمَمْدُودینَ مِنْكَ بِالْعَدَدِ الاِْثْنَىْ عَشَرَ، اَلنُّجُومِ الزُّهَرِ،
و خاندان برگزیده اش كه یارى شده اند از جانب تو به عدد دوازده، آن ستارگان درخشان
وَالْحُجَجِ عَلى جَمیعِ الْبَشَرِ، اَللّـهُمَّ وَهَبْ لَنا فى هذَا الْیَوْمِ خَیْرَ مَوْهِبَة،
و حجتهاى تو بر تمامى افراد بشر خدایا و ببخش به ما در این روز بهترین بخششها را
وَ اَنْجِحْ لَنا فیهِ كُلَّ طَلِبَة، كَما وَهَبْتَ الْحُسَیْنَ لِمُحَمَّد جَدِّهِ، وَعاذَ فُطْرُسُ
و برآور براى ما در این روز هر خواهشى را چنانچه حسین را به محمّد جدش بخشیدى و فطرس
بِمَهْدِهِ، فَنَحْنُ عائِذُونَ بِقَبْرِهِ مِنْ بَعْدِهِ، نَشْهَدُ تُرْبَتَهُ، وَننْتَظِرُ اَوْبَتَهُ، آمینَ
به گهواره حسین پناه برد و ما پناهنده به قبر او هستیم پس از شهادت او بالاى تربتش آمده و چشم به راه رجعت او هستیم اجابت كن اى
رَبَّ الْعالَمینَ.(1)
پروردگار جهانیان.
پس از آن، این دعا را كه به دعاى امام حسین(علیه السلام) معروف است مى خوانى. این دعا آخرین دعایى است كه آن حضرت در روز عاشورا (همان روزى كه دشمنانش زیاد بودند) خواند:
اَللّـهُمَّ اَنْتَ مُتَعالِى الْمَكانِ، عَظیمُ الْجَبَرُوتِ، شَدیدُ الْمِحالِ، غَنِىٌّ
خدایا تویى والامكان و بزرگ جبروت و سخت نیرو و بى نیاز
عَنِ الْخَلایِقِ، عَریضُ الْكِبْرِیآءِ، قادِرٌ عَلى ما تَشآءُ، قَریبُ الرَّحْمَةِ،
از خلایق و داراى بزرگى پهناور و تواناى بر هر چه خواهى نزدیك مهر
صادِقُ الْوَعْدِ، سابِغُ النِّعْمَةِ، حَسَنُ الْبَلاءِ، قَریبٌ إذا دُعیتَ، مُحیطٌ بِما
راست وعده فراوان نعمت نیكو آزمایش نزدیك هرگاه خوانده شوى محیط به هر چه
خَلَقْتَ، قابِلُ التَّوْبَةِ لِمَنْ تابَ اِلَیْكَ، قادِرٌ عَلى ما اَرَدْتَ، وَ مُدْرِكٌ ما
آفریده اى توبه پذیر براى آن كس كه به سویت توبه كند توانا بر هر چه اراده كنى و بدست آرنده آنچه
طَلَبْتَ، وَ شَكُورٌ اِذا شُكِرْتَ، وَ ذَكُورٌ اِذا ذُكِرْتَ، اَدْعُوكَ مُحْتاجاً،
بجویى و سپاس پذیر هرگاه سپاس شوى و یاد كنى هنگامى كه یادت كنند مى خوانمت نیازمندانه
وَاَرْغَبُ اِلَیْكَ فَقیراً، وَ اَفْزَعُ اِلَیْكَ خآئِفاً، وَ اَبْكى اِلَیْكَ مَكْرُوباً، وَاَسْتَعینُ
و توجه كنم بسویت فقیرانه و پناه آرم بسویت خائفانه و گریه كنم به درگاهت از روى غمزدگى و ملولانه كمك جویم
بِكَ ضَعیفاً، وَ اَتوَكَّلُ عَلَیْكَ كافِیاً... .
بوسیله تو ناتوانانه و توكل كنم بر تو كفایت خواهانه.
در ذیل این دعا قسمتى دیده مى شود كه جنبه خصوصى دارد، زیرا امام(علیه السلام) عرض مى كند: «خدایا بین ما، و قوم ما به حق داورى كن! آنها به ما نیرنگ زدند (ما را دعوت كردند و اعلام وفادارى نمودند ولى) دست از یارى ما برداشتند و راه مكر و فریب را پیش گرفتند، آماده كشتن ما شدند در حالى كه ما عترت پیامبر تو و فرزندان حبیبت محمد بن عبدالله(صلى الله علیه وآله) هستیم همان كسى كه او را به نبوّت برگزیدى و امین وحى ساختى» سپس عرضه داشت:
فَاجْعَلْ لَنا مِنْ اَمْرِنا فَرَجاً وَمَخْرَجاً، بِرَحْمَتِكَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ.(2)
پس دركار ما گشایش و فرجى عطا فرما به رحمتت اى مهربانترین مهربانان.
ابن عیّاش گفت: از حسین بن علىّ بزوفرى شنیدم كه مى گفت حضرت صادق(علیه السلام) این دعا را در این روز مى خواند و فرمود كه این دُعا از دعاهاى روز سوم شعبان است و آن روز ولادت حسین(علیه السلام) است.(3)

نوشته شده در تاریخ شنبه 10 خرداد 1393    | توسط: jalal    | طبقه بندی: اعمال ماه ها،     |
نظرات()